ศาลให้ปล่อยตัว “ทานตะวัน” ชั่วคราว 1 เดือน ห้ามออกนอกเคหสถาน-ให้พิธากำกับดูแล

ศาลให้ปล่อยตัว “ทานตะวัน” ชั่วคราว 1 เดือน ห้ามออกนอกเคหสถาน-ให้พิธากำกับดูแล
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลอาญาอนุญาตปล่อย "ทานตะวัน " ชั่วคราว 1 เดือน วางเงื่อนไขห้ามกระทำการกระทบสถาบันฯ ตั้ง ”พิธา” เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติตามเงื่อนไข

(26 พ.ค.65) กรณี "ตะวัน" ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ นักกิจกรรมอิสระ วัย 20 ปี อดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวในเรือนจำ หลังถูกศาลอาญาเพิกถอนประกันในคดี ม. 112 ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.38 น.  ภายหลังไต่สวนศาลพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยมีกำหนด 1 เดือน นับแต่วันนี้โดยกำหนดเงื่อนไข ให้จำเลยติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องติดตามตัว (กำไล EM) ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถาน ตลอดระยะเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เว้นแต่เป็นกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอนุญาตจากศาล หากเป็นกรณีเจ็บป่วยให้แสดงหลักฐานทางการแพทย์ต่อศาลภายใน 3 วัน

ห้ามจำเลยกระทำการ ในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ในบ้านเมือง และห้ามจำเลยกระทำการใดๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเกิดความ กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

โดยตั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราว เป็นผู้กำกับดูแล ความประพฤติของจำเลย มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนและควบคุมมิให้จำเลยกระทำผิดเงื่อนไข ของศาลอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวผิดสัญญาประกัน