สวนสัตว์สงขลาประกวดเรียงความรักนกเงือก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวนสัตว์สงขลา จัดประกวดเรียงความ รักนกเงือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งร่วมอนุรักษ์นกเงือกไม่ให้สูญพันธุ์ ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม นี้ นายอำนาจ ชลวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรมการประกวด เรียงความภายใต้หัวข้อ "รักนกเงือก เพื่อให้เยาวชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงคุณค่าของนกเงือก ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 และเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าที่สำคัญ ในระบบนิเวศน์ของป่าที่ทรงคุณค่า หัวข้อที่ใช้ในการประกวดเรียงความ คือ รักนกเงือก ขอบข่ายของเนื้อหา แสดงความคิดในการอนุรักษ์นกเงือกซึ่งเป็นสัตว์ที่สวยงามทรงคุณค่าให้อยู่คู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่สูญพันธุ์ไปจากประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะการอนุรักษ์และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ส่งเรียงความจะต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง โดยเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ลงบนกระดาษ A 4 กำหนดให้มีความยาว 1-2 หน้ากระดาษ ส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ผลงานเท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชื่อ-ที่อยู่ สถาบันการศึกษา ระดับชั้น และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมแนบเสาเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ อาคารประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ สงขลา หรือตู้ ปณ. สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม. 5 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (มุมซองว่า ประกวดเรียงความ)ส่งประกวดเรียงความตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค.52

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด