ผู้ประกอบการภาคใต้เรียกร้องภาครัฐแก้ไขปัญหา “บุหรี่เถื่อน” อย่างจริงจัง

ผู้ประกอบการภาคใต้เรียกร้องภาครัฐแก้ไขปัญหา “บุหรี่เถื่อน” อย่างจริงจัง
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาบุหรี่เถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ยังเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการที่ยังคงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งจัดการ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และจังหวัดโดยรอบ ทั้งนี้ ปัญหาบุหรี่เถื่อนก็เริ่มลุกลามเข้าสู่จังหวัดทางภาคใต้ตอนบน เนื่องจากมีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย แม้จะมีการจับกุมบุหรี่เถื่อนอยู่เสมอ แต่ก็ไม่สามารถหยุดการเจริญเติบโตของบุหรี่เถื่อนได้ จนเกิดเป็นของสงสัยของสังคมว่ามีการคอรัปชั่นหรือไม่ 

ข้อมูลจากผู้ประกอบการรายหนึ่งระบุว่า จังหวัดสงขลามีการบริโภคและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายมากที่สุดในประเทศ โดยวัดจากซองบุหรี่ที่เก็บได้กว่า 84.5% เป็นซองบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษี ตามด้วยจังหวัดโดยรอบ ได้แก่ สตูล 84.1% สุราษฎร์ธานี 57.7% พัทลุง 56.9% และนครศรีธรรมราช 46.9% ซึ่งบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีส่วนใหญ่ในประเทศไทยพบว่ากว่า 77% มาจาก 5 จังหวัดภาคใต้ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเลขบุหรี่ผิดกฎหมายทั่วประเทศก็เพิ่มขึ้นกว่า 70% จาก 6.2% ในเดือนตุลาคมของปี 2563 เป็น 10.3% ในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนที่สูงที่สุดของบุหรี่ผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีการจับกุมขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่ อ. ตากใบ จ. นราธิวาส ที่สามารถจับบุหรี่เถื่อนหนีภาษีได้ล็อตใหญ่ 287 ลัง มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท และการจับกุมบุหรี่เถื่อนที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ที่มีมูลค่าอีกกว่า 8 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการเติบโตของบุหรี่เถื่อนได้ จนตามมาด้วยข้อสงสัยของสังคมว่า บุหรี่เถื่อนของกลางที่ถูกจับกุมได้จำนวนมากไปอยู่ไหน ได้มีการทำลายทิ้งหรือไม่ หรือมีการแอบส่งคืนให้นายทุนรายใหญ่กลายเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในวงจรการขายซ้ำ และที่สำคัญคือมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นกับขบวนการบุหรี่เถื่อนด้วยหรือไม่ มีการทุจริตคอรัปชั่นเรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้าที่ขายสินค้าผิดกฎหมายเหล่านี้หรือไม่ 

ล่าสุด คณะกรรมการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับคดีกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่โดยหลบเลี่ยงภาษี ให้เป็นคดีพิเศษ เพื่อขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้เห็นความคืบหน้าในการติดตามผู้กระทำความผิดทั้งขบวนการมาดำเนินการตามกฎหมายเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการก็เรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการปราบปรามเรื่องสินค้าผิดกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง เพื่อตัดปัญหาวงจรอาชญากรรมข้ามชาติ การทุจริต และการคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนสินค้าเถื่อนที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน