สธ.ตั้งสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้จัดการป้องกันโรคระดับอำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้จัดการป้องกันโรคระดับอำเภอ พร้อมใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือจัดการปัญหาสุขภาพ เน้นป้องกันโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการเปิดประชุมผู้บริหาร นักวิชาการ และสาธารณสุขอำเภอจากทั่วประเทศ กว่า 1,100 คน ที่ จ.ชลบุรี เพื่อมอบนโยบาย และพัฒนาความร่วมมือดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ว่า ขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลก ประสบกับปัญหาความท้าทายด้านสาธารณสุขที่มีโรคติดต่อใหม่ๆ ล่าสุดคือไข้หวัดใหญ่ 2009 จำเป็นต้องเร่งให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ เกิดการประสานความร่วมมือในหน่วยงานสาธารณสุขและภาคีสุขภาพทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง และภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง เพื่อลดการสูญเสียจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ในปี 2553 นี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 877 อำเภอ ให้เป็นผู้จัดการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ โดยยึดหลัก "รวมงาน รวมคน รวมเงิน บริหารจัดการแบบมุ่งผลสำเร็จ ซึ่งจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสกัดปัญหาการแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น ด้านนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2553 นี้ กรมควบคุมโรคได้นำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ให้ชุมชนร่วมวางแผน และเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ตั้งเป้าดำเนินการ 1 จังหวัด 1 พื้นที่ โดยจะเน้นหนักการทำงานใน 9 เรื่องสำคัญ อาทิ โครงการตามพระราชดำริ การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอาทิโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วัณโรค โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้สาธารณสุขอำเภอ บูรณาการการทำงาน การป้องกันโรค ในลักษณะเป็นผู้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในอำเภอ เช่นการศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและชุมชน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!