อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Flow Cytometry for Research in Pant Science: เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Flow Cytometry for Research in Pant Science: เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ขนาดและการเรืองแสงของอนุภาค ในการศึกษาวิจัยด้านพืช ระหว่างวันที่ 26 28 มกราคม 2553 โดย Dr. Jaroslav Dolezel วิทยากรจาก องค์การวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐเช็ก ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ Flow Cytometry และการประยุกต์ใช้เทคนิคนี้สำหรับงานวิจัยด้านพืช เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสำหรับงานวิจัยด้านพืช ด้วย Flow Cytometry ในประเทศไทย ตลอดจนการกระชับความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัยในอนาคต กับองค์การวิทยาศาสตร์ แห่งสาธารณรัฐเช็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ www.sc.mahidol.ac.th/scpl โทร .0 2201- 5232 โทรสาร 0 2354 7172

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด