กทม. เข้ม เพิ่มค่าปรับ พร้อมขยายจุดปรับ ให้ครอบคลุม กทม. ดีเดย์ปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เพิ่มมาตรการ โครงการ ทิ้ง จับ ปรับ พร้อมขยายจุดปรับให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการทิ้ง จับ ปรับ ที่เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ว่า จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะลดลง ซึ่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดนิสัยที่ดี ตนเองจึงสั่งการสำนักเทศกิจขยายจุดปรับจาก 50 จุด ให้ครอบคลุมพื้นที่ของกทม. โดยจะเน้นตามแหล่งชุมชน และจุดผ่อนผันต่างๆ นอกจากนี้ จะเพิ่มค่าปรับขั้นต่ำเป็นเงิน 200 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไป นอกจากนี้จะเพิ่มการดูแลการจัดเก็บขยะของรถขยะ ให้มีประสิทธิภาพ และกวดขันการหาบแร่แผงลอยในจุดกวดขันพิเศษ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้าได้รับความสะดวกสบาย โดยจะเน้นที่ป้ายรถโดยสารประจำทางสะพานลอย ทางขึ้น-ลง ทางข้ามทางม้าลาย รอบตู้โทรศัพท์ และผิวการจราจร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด