ปราจีนฯ จัดถวายความรู้พระสังฆาธิการ หนุนช่วยงานสังคม-แก้ปัญหายาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปราจีนบุรี จัดถวายความรู้พระสังฆาธิการ สนับสนุนการช่วยงานสังคม และแก้ปัญหายาเสพติด นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยถึงการดำเนินงานในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ว่า นอกจากแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาครัฐโดยผ่านหน่วยงาน ส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแล้ว จังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอรับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ โดยจัดให้มีการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ขึ้นณ วัดเทพประสิทธิยาราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ในวันนี้(17 ธ.ค.) โดยมีพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี,รองเจ้าณะจังหวัด,เจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ,เจ้าคณะตำบลและเลขานุการเจ้าคณะพระสังฆาธิการ รวม 130 รูป ในการดำเนินการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้พระคุณเจ้าได้ส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ ไหว้พระ 9 วัด ไว้สอดรับกับแนวนโยบายของจังหวัดที่จะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้เดินทางมาสักการะพระพุทธรูป ,พระเกจิอาจารย์ และปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างหลากหลาย อาทิ วัดบางกระเบา ซึ่งเป็นวัดที่มีหลวงพ่อจาด เกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของประชาชนในอดีต วัดกระทุ่มแพ้ว วัดที่มีอาคาร ศาสนสถานที่เป็นเรือนไม้สักเก่าแก่สวยงาม ฯลฯ นอกจากนี้ได้ขอความเมตตาพระคุณเจ้าได้หนุนงานการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การดูแลแหล่งต้นน้ำลำธาร,ความเป็นอยู่ของลูกหลานในชุมชนในเรื่องของยาเสพติด และเกมคอมพิวเตอร์ ภัยร้ายที่ทำให้เด็กๆ หลงมัวเมากันมากขึ้นในปัจจุบัน ที่สังคมในแต่ละชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลและหาแนวทางในการป้องกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด