ชาวบ้านชุมชนบ้านมั่นคง จ.ตราด ร้องเรียนเรื่องถนนภายในโครงการเป็นหลุมเป็นบ่อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดตราด รวมตัวร้องเรียนเรื่องถนนภายในโครงการเป็นหลุมเป็นบ่อ วันนี้ (17 ธ.ค.52) ที่ชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดตราด บ้านหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายสมพงษ์ ผินวัฒน์ ประธานชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดตราด พร้อมด้วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านมั่งคง ได้ร่วมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเรื่องถนนภายในโครงการบ้านมั่นคงจังหวัดตราด เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไปมาลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประธานชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดตราด กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ในส่วนของจังหวัดตราด เริ่มก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันนี้มีประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยแล้วกว่า 111 หลังคาเรือน แต่เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างน้ำประปา และไฟฟ้า ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องนำเงินงบประมาณการก่อสร้างถนนไปใช้ในการติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้า รวมทั้งก่อสร้างแนวกันดิน ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนได้รับความเดือดร้อน เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ดังนั้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินแก้ไขให้โดยด่วน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด