''เทพไท''ตั้งฉายาทักษิณ''เหลี่ยมพันเหลี่ยม''

โต้ฉายา''สภาตกเลข'' เหตุเพื่อไทยไม่ทำหน้าที่ในสภา ตอกกลับควรตั้งฉายาให้ตัวเอง ''ส.ส.นักโดดร่ม''

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด