จ.นราธิวาส จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงเรียนนิคมพัฒนา หมู่ 10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(9 ธันวาคม) โดยภายในงานมีการเปิดบริการคลินิกทางการเกษตรประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกพืช คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิก สปก. คลินิกชลประทาน และคลินิกหม่อนไหม เพื่อให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งแยกเป็นกิจกรรมอาชีพเสริมสำหรับแม่และนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก การประกวดเด็กสุขภาพดีตามแนวทางเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก การจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบรางวัลให้แก่เด็กสุขภาพดี ประกอบด้วย อายุ 1 ปี ครึ่ง เด็กชายเกาซาร์ด ลอฮะ และเด็กหญิงต่วนฮานีซะห์ ปะนาวา อายุ 2 ปี เด็กหยิงอัสมะ มะเย็ง และเด็กชายหมัดอาลิฟ อาแว อายุ 3 ปี เด็กชายซาฟีอี ดือเระ และเด็กชายยุศรันย์ มะเย็ง จากนั้นยังได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนราธิวาส และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้และทุพลภาพให้พื้นที่ด้วย โอกาสนี้ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนราธิวาส นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพลังมวลชนในพื้นที่ จึงได้พร้อมใจกันร่วมถวายพระพร ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารให้ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายแข็งแรง พระชันษายิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!