กทม.ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2552 ที่โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม กทม. จัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2552 โดยมีนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้มีการอภิปรายประเด็นกฎหมายกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้เน้นให้เห็นว่า กฎหมายเพื่อคนพิการจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะรัฐบาล และบุคคลในครอบครัวผู้พิการ ซึ่งจุดเริ่มต้นต้องดึงผู้พิการให้เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุม อย่างน้อยที่สุดก็สามารถขอรับเบี้ยความพิการได้ โดยผู้พิการสามารถขอรับใบรับรองความพิการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งของกทม. เพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ที่สำนักงานเขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 ซึ่งผู้พิการสามารถตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่สำนักงานเขตตามที่ได้ลงทะเบียน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด