ผู้ว่าฯ สงขลา สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังยาเสพติดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังยาเสพติดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมแนะมาตรการป้องกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายไทยเข้มแข็งของรัฐบาล นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงมาตรการเฝ้าระวังและกวาดล้างยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ว่า จังหวัดสงขลาได้สั่งการไปยังศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ในการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสารเสพติด ตามสถานบันเทิงชั้นนำทั่วจังหวัด เพื่อสืบสวนหาต้นตอการจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มนักเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งทราบว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายในช่วงเทศกาลนี้ทางด่านชายแดนของจังหวัดสงขลา จึงสั่งการไปยังด่านศุลกากรต่างๆ ให้คุมเข้มด้านการตรวจค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองของแต่ละพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า แม้หน่วยงานในพื้นที่บางองค์กรอาจจะไม่มีหน้าที่ด้านการปราบปรามผู้ผลิตหรือผู้ค้าก็ตาม แต่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด อาทิ การรณรงค์เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว การควบคุมแหล่งอบายมุขในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึง การสร้างปัจจัยเสริมในการป้องกัน เช่น การออกกำลังกาย การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ส่วนทางด้านการข่าว รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล รวมทั้งแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามนโยบายไทยเข้มแข็ง ของรัฐบาล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด