จ.ลำพูน จัดสัมมนาโครงการวิจัยมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ ให้ภาครัฐ ภาคประชาชนตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูน จัดสัมมนาโครงการวิจัยมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชนตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ตามโครงการวิจัยมลพิษทางอากาศกับสุขภาพ หัวข้อเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการมอบป้ายให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมดำเนินงานวิจัยฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ อำเภอเมือง โรงเรียนวัดวังหลวง และ โรงเรียนบ้านสันปูเลย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการวิจัยของศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อขยายพื้นที่ศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อนำผลการวิจัยมาขับเคลื่อนสู่ชุมชน รวมทั้งเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการสื่อสารกับสังคมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการลดแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยฯ และเป็นการเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี คาดว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนมิถุนายน 2553

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!