กองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ประจำปี 53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน ประจำปี 2553 นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก กรมยุทธศึกษาทหารบก ว่า กองทัพบก จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษา นักเรียนนายสิบทหารบกและสอบคัดเลือกพลเรือน ทหารกองหนุน รับราชการเป็นสัญญาบัตร ในเหล่าต่างๆ ประจำปี 2553 ของกองทัพบกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะนำไปปฏิบัติราชการ เป็นนายสิบประจำการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร บรรจุในหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพบก และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้มีขีดความสามารถเป็นผู้นำทางทหารได้ โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนนายสิบทหารบก จะต้องเป็นบุคคลพลเรือนมีอายุ 17-22 ปี เว้นผู้ที่มีอายุ 21 ปี จะต้องมีหลักฐานมาแสดง รด. ปี 3 และไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2529 สำเร็จมัธมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีสัญชาติไทย ผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10312 โทร. 082-2414068 www.atc-rta.com (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด