สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการจุดไฟเผาพื้นที่ทางเกษตร นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยจะแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิผิวดินที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและลุกลามอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ประกอบกับหากเกิดความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมพื้นที่จะทำให้เกิดสภาวะ Subsidence inversion กักควันและอากาศร้อน เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นเพื่อเตรียมการป้องกันและรับมือสถานการณ์ไฟป่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งประสานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในเขตควบคุมไฟป่า โดยงดเว้นการจุดไฟเผาพื้นที่ทางเกษตร การเผาขยะ และการเผาหญ้าบริเวณสองข้างทางเพราะสภาพอากาศแห้งจะทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและหากมีการเผาไร่ในพื้นที่ต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านก่อนทุกครั้ง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในป่า รวมทั้งจัดทำแนวป้องกันไฟป่าก่อนเผาไร่ทุกครั้ง หากไม่ขออนุญาตหรือไม่ควบคุมปล่อยให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น จนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไฟป่า สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-2280 , 0-4424-2230 หรือ สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด