ผอ.ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หนุนรัฐบาลไทย เพิ่มภาษีสรรพสามิต หวั่นคนไทยดื่มสุรา เบียร์เพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สนับสนุนรัฐบาลไทย เพิ่มภาษีสรรพสามิต สกัดปี 53 อาฟต้า ลดภาษีนำเข้าสุรา เบียร์นอก เหลือ 0% หวั่นคนไทยดื่มสุรา เบียร์เพิ่มขึ้น นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวในการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ "การจัดการกับปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไอร์แลนด์ และประเทศไทย ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับมาตรการขึ้นภาษี ที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ประชาชนลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ โดยจากการศึกษาพบว่า หลังจากรัฐบาลได้ขึ้นภาษีสรรพสามิต เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา พบว่า คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ลดลง จากเดิม 1.17 ล้านลิตร แต่รัฐบาลยังมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญในปี 2553 จะเป็นปีแรกที่เริ่มใช้เขตการค้าเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเซียน (อาฟต้า) ส่งผลให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้า มีราคาถูกลง ซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เยาวชน วัยรุ่นบริโภคมากที่สุดด้วย ดังนั้น มาตรการขึ้นภาษีสรรพสามิต เพื่อให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้ามาราคาสูงตามเดิม จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะป้องกันเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่ และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ยังได้เงินภาษีเหมือนเดิม และไม่สูญเสียรายได้อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด