ก.ไอซีที เตรียมจัดงาน เชียงใหม่ MICT สร้างคน สร้างชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 24-27 ธ.ค. 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมจัดงานเชียงใหม่ MICT สร้างคน สร้างชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด สนุกสนานกับการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ พบมหัศจรรย์โลก ICT ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวว่า จัดงานเชียงใหม่ MICT สร้างคน สร้างชาติ ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการสานต่อความสำเร็จจากการจัดงาน MICT ที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา ที่สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปสู่ประชาชนเพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป ซึ่งการจัดงาน เชียงใหม่ MICT สร้างคน สร้างชาติครั้งนี้ ใช้แนวคิด สนุกสนานกับการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ พบมหัศจรรย์โลก ICT โดยยังคงวัตถุประสงค์การจัดงานที่มุ่งเน้นนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ไปสู่ประชาชน ตลอดจนแนะนำการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยจุดเด่นภายในงาน เชียงใหม่ MICT สร้างคน สร้างชาติ ครั้งนี้คือ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดให้ประชาชนที่เข้าชมงานร่วมถวายพระพรออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตภายในงาน และการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที อาทิ ทีโอที กสท โทรคมนาคม ไปรษณีย์ไทย กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความบันเทิงอีกมากมายตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ งานเชียงใหม่ MICT สร้างคน สร้างชาติ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด