สธ.คาด รู้สาเหตุปนเปื้อนสารฆ่าแมลงตกค้างในปลาร้า แน่ชัดใน 1-2 วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตลาดไท ตรวจสอบสารฆ่าแมลงในปลาร้า ปลาเค็ม และปลาแห้ง คาดรู้สาเหตุปนเปื้อนแน่ชัดใน 1-2 วัน โดยหากพบสารตกค้างจำเป็นจะต้องเรียกเก็บสินค้าคืน นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ลงพื้นที่ตลาดไท เพื่อขยายผลกรณีพบสารฆ่าแมลงในปลาร้า ปลาเค็ม และปลาแห้ง โดยได้ทำการตรวจสอบหาสารตกค้างในอาหารกลุ่มดังกล่าว 79 ตัวอย่าง จาก 26 ร้านค้า พบว่า มีสารฆ่าแมลงตกค้างจำนวน 58 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.41 โดยในปลาร้าจำนวน 40 ตัวอย่าง พบสารฆ่าแมลงตกค้าง 36 ตัวอย่าง ปลาแห้ง จำนวน 6 ตัวอย่าง พบสารฆ่าแมลงตกค้าง 5 ตัวอย่าง ปลาเค็ม จำนวน 33 ตัวอย่าง พบสารฆ่าแมลงตกค้าง 17 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ อย.จัดทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งตรวจสอบแหล่งผลิตปลาร้าในจังหวัดชัยนาทและนครสวรรค์ และแหล่งผลิตปลาเค็ม ปลาแห้งในพื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะรู้ผลตรวจที่แน่ชัดใน 1-2 วัน และหากตรวจพบสารตกค้างจำเป็นจะต้องเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดเพื่อความปลอดภัย ด้าน นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตัวอย่างที่พบสารฆ่าแมลง อย.จะทำการส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง และหากผลวิเคราะห์พบว่ามีการตกค้างของสารฆ่าแมลง ผู้ค้าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีอาหารผิดมาตรฐานมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และกรณีอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด