กทม. พร้อมจับปรับผู้ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และขยายจุดจับปรับให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร พร้อมจับปรับผู้ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และขยายจุดจับปรับให้ครอบคลุมพื้นที่ กทม. โดยเพิ่มเงินค่าปรับเป็น 2 เท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักเทศกิจ โดยมี นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ว่า เป็นการติดตามผลปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อวางแผนงานการอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน รวมถึงติดตามมาตรการทิ้งจับปรับที่ได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่ง ซึ่งจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พบว่ามีประชาชน ทิ้งขยะไม่เป็นที่ลดจำนวนลงเรื่อยๆ ดังนั้นขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกเขตจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงพร้อมเพิ่มจุดทิ้งจับปรับจากเดิม 50 จุด ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ กทม. โดยจะเน้นบริเวณจุดกวดขัน อย่างเช่น แหล่งชุมชน และบริเวณค้าขายต่างๆ รวมถึงจะเพิ่มค่าปรับผู้กระทำผิดขั้นต่ำเป็นเงิน 200 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคนจะเข้มงวดในการจับปรับผู้ทิ้งขยะลงคลองมากขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง และผู้โดยสารทางเรือ งดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคลอง เพื่อความน่าอยู่และช่วยกันส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด