จ.ตราด เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "รวมพลังสตรี สภาเ็กและเยาวชน จ.ตราด ร่วมต่อต้านความรนแรงในครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "รวมพลังสตรี สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตราด ร่วมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวระหว่างการแถลงข่าวจัดงานรวมพลังสตรี สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดตราด ร่วมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควรให้เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยให้ระดมทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตและครอบครัว เพื่อเป็นการสนับสนุนการรณรงค์เรื่องดังกล่าว ทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดจึงกำหนดจัดงานดังกล่าว ขึ้น วันที่ 18 ธันวาคม นี้ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคำนึงถึงเรื่องการป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรม ประกอบด้วย เวทีเสวนา "การอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างไรให้เป็นสุข และเมื่อเกิดปัญหาทุกข์ควรทำอย่างไร การแสดงนิทรรศการยุติควาุนแรงต่อสตรี และเยาวชน การแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงละครเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด "บาดแผลจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยเยาวชนจากวิทยาลัยเทคนิคตราด กิจกรรมการโต้วาทีในหัวข้อ "หญิงหรือชาย ใครกันแน่ ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรง การจำหน่ายสินค้าของเด็กพิการ ตลอดจนการแสดงจากชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด