จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้กับ สมาชิกสภา อบต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้กับ สมาชิกสภา อบต. (15 ธ.ค. 52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2552 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ดำเนินการจัดขึ้น โดยเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจากพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด ทางด้านนายฉัตรชัย คุ้มสติ ท้องถิ่นจังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนับเป็นผู้มีความสำคัญ ในการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ของท้องถิ่น และกำกับดูแลกรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความสำคัญ ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดจึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลาอบรม 4 วัน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ตลอดจนเรื่องระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีคุณภาพ จริยธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!