ศาลจังหวัดตราด เชิญชวนนักศึกษาเนติบัณฑิตฯ และผู้สนใจรับฟังคำบรรยายกฎหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลจังหวัดตราด เชิญชวนนักศึกษาเนติบัณฑิตฯ และผู้สนใจรับฟังคำบรรยายกฎหมาย (15ธันวาคม52) นางมลฤดี ภักดีคง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดตราด ขอเชิญชวนนักศึกษาเนติบัณฑิตฯ และผู้สนใจรับฟังคำบรรยายกฎหมาย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้ารับฟังเทปคำบรรยายวิชากฎหมายภาคค่ำ ภาค 2 สมัยที่ 62 ปีการศึกษา 2552 ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเผยแพร่เทปคำบรรยายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2553 โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-16.45 น. ผู้สนใจนำหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ สำเนาสมุดประจำตัวนักศึกษาเนติบัณฑิตฯ หรือ สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ เงินค่าสมัครภาคค่ำ 1,000 บาท ยื่นสมัคร สำหรับผู้ที่เคยสมัครในภาคเรียนที่แล้ว เพียงกรอกข้อมูลและชำระค่าสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดตราด หมายเลขโทรศัพท์ 039-525-047-8 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ...

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด