ศาลแขวงลำปาง ร่วมกับ กยศ. จัดไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระก่อนฟ้องคดี 15-17 ธ.ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลแขวงลำปาง ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา เปิดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อศึกษาก่อนฟ้องคดี วันที่ 15-17 ธันวาคม 2552 ที่ศาลแขวงลำปาง ให้โอกาสผู้กู้ค้างชำระหนี้ กยศ. 5 งวดขึ้นไป พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษลดเบี้ยปรับร้อยละ 50-80 วันนี้ (15 ธ.ค.52) เวลา 09.30 น. ที่ศาลแขวงลำปาง นายสมเจตน์ วิทยาผาสุก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานเปิดงานโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดย ศาลแขวงลำปาง และสำนักระงับข้อพิพาท ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.) จัดขึ้นเพื่อให้โอกาสผู้กู้ค้างชำระหนี้ กยศ. 5 งวดขึ้นไป ที่จะถูกฟ้องดำเนินคดี และผู้ค้ำประกันไม่ต้องถูกฟ้องคดี เข้าร่วมไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ไม่ต้องเสียค่าธรรมศาล และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และยังได้รับโอกาสในการผ่อนชำระหนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระหนี้ ซึ่งจังหวัดลำปางมีผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ 5 งวดขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 2,568 ราย เป็นมูลหนี้ 307 ล้านบาท โดยคาดว่าในวันแรกจะมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย ไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ด้านนายวิญญู กาวินคำ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและติดตามหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อศึกษาก่อนฟ้องคดีเริ่มมาตั้งปี 2548 จนถึงปัจจุบัน จัดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยในปี 2553 นี้ มีผู้กู้ยืมที่จะถูกฟ้องคดีทั่วประเทศ จำนวน161,739 ราย เป็นมูลหนี้ที่ค้างชำระประมาณ 15,824 ล้านบาท การดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยเป็นจำนวนมาก สามารถยุติข้อพิพาทได้มากกว่าร้อยละ 90 สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่าย สามารถลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล ขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้กู้ไม่ต้องถูกดำเนินคดี และ กยศ.ก็สามารถนำเงินที่ได้จากการติดตามหนี้ไปใช้ประโยชน์กับผู้กู้รายใหม่ จึงขอเชิญชวนผ้กู้ยืมที่ค้างชำระ 5 งวดขึ้นไป ที่กำลังจะถูกฟ้องคดีมาร่วมการไกล่เกลี่ย และยังได้รับเงื่อนไขพิเศษ โดยลูกหนี้ที่ชำระทั้งหมดจะได้ลดเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 80 และลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือน จะได้ลดเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 50 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. 02 610 4888 หรือที่ www.studentloan.or.th

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด