หารือวางมาตรฐานความเร็วเน็ต

สำรวจพบใช้งานได้จริงแค่70%

สบท.เล็งหารือ กทช.ตั้งคณะกรรมการกลางวางมาตรฐานเน็ต ชี้ผลสำรวจความเร็วเน็ตพบใช้งานได้เฉลี่ย 60-70% อนาคตมุ่งทดสอบความเร็ว 3จี

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวสรุปผลการจัดทำโครงการ สำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ปี 2552 เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการของผู้ประกอบการ ด้านความเร็วที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าเป็นไปตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่ ซึ่งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมมือกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) สำรวจผ่านเว็บไซต์ www. speedtest.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2552 ว่า มีผู้สนใจเข้าทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 1,287,613 ครั้ง

ผลการสำรวจ พบว่า การให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศของผู้ให้บริการทุกรายถือว่าใช้ได้ เฉลี่ยความเร็วอยู่ที่ 60-70% ของความเร็วที่โฆษณา โดยการทำสำรวจครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความตื่นตัวทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ขณะที่ปัญหาของการทำสำรวจอยู่ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ทราบความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ และคาดหวังว่าซื้ออินเทอร์เน็ตเท่าไหร่จะได้ใช้งานในความเร็วที่โฆษณา 100% พ.ต.อ.ญาณพล กล่าว

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สบท. กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสอดคล้องกับความจริง ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 3 เมกะบิต/วินาที และหลังจากนี้ สบท. จะหารือกับ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อตั้งคณะกรรมการกลางในการกำหนดมาตรฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมทั้งขยายการทดสอบความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตสู่การใช้งาน 3จี.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด