สปข. 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนางานด้านข่าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เพื่อพัฒนางานด้านข่าว นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 (สปข.6) สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ตามโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยา สปข.6 ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบงานช่วยหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีสื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรม เซาเธิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี และที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี กิจกรรมประกอบดวย การบรรยายพิเศษ "การประชาสัมพันธ์กับการส่งเสริม งานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เทคนิคการถ่ายภาพข่าว, หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์, การฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านข่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด