ขนส่งทางน้ำที่ 4 สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือเจ้าของเรือขนส่ง เตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 4 สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือเจ้าของเรือขนส่ง เตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 4 สาขาสุราษฎรธานี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ขอให้เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือเข้มงวดกวดขันไม่ให้เรือที่อยู่ในความดูแล บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ และจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ได้แก่ ห่วงชูชีพ, เสื้อชูชีพ, เครื่องดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือ และห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ พุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2535 มาตรา 155 ห้ามมิให้เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ลำใดบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่แจ้งในใบอนุญาตสำหรับเรือลำนั้น หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!