ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศให้บริการรับแลกธนบัตรใหม่และธนบัตรชำรุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ให้บริการรับแลกธนบัตรใหม่และธนบัตรชำรุด นายสมจิตร ทิมรอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แต่งตั้งให้ธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ธปท. ในการให้บริการจ่ายแลกธนบัตรใหม่ และรับแลกธนบัตรชำรุดกับประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแลกธนบัตรเพิ่มขึ้น ธนาคารออมสินได้เพิ่มบริการรับแลกธนบัตรรับแลกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ที่มีสภาพเก่าจากประชาชนและจ่ายแลกธนบัตรสภาพใหม่เพื่อให้ธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบมีคุณภาพดี ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนภายในจังหวัดนครราชสีมา สามารถใช้บริการแลกธนบัตรใหม่และธนบัตรชำรุด รวมถึงแลกธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ที่มีสภาพเก่าได้ในเวลาทำการทุกวัน ที่สาขาออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการรับแลกธนบัตรชำรุดเฉพาะวันพุธ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด