สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 นายโยธิน ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 1 4 ธันวาคม 2553 โดยเตรียมเปิดบริการตรวจความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ก่อนออกเดินทางเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันมีสาเหตุจากตัวรถ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยแจ้งได้ทันทีที่ โทร 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม " จรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2, สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา อ.นาทวี ,สถานตรวจสภาพรถเอกชน และศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ ในจังหวัดสงขลา วันที่ 1 -30 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ที่มีป้ายร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรม " อาชีวศึกษา ร่วมด้วยประชาชน ของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา , วิทยาลัยเทคนิคจะนะ , วิทยาลัยสมเด็จพะโค๊ะ, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา , วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ , วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ในวันที่ 1 3 มกราคม 2552 ณ บริเวณสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น สำหรับรถบรรทุกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง ให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ส่วนรถโดยสาร ให้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถ ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ด้วยความสุภาพ จัดอบรมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ณ ห้องสมิหลา เอ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ จัดประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดสงขลาเพื่อขอความร่วมมือ และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด