กรมควบคุมมลพิษ คาดก๊าซที่รั่วที่มาบตาพุดเป็นสารประเภทเอซิดก๊าซ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมควบคุมมลพิษ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก๊าซรั่วในพื้นที่มาบตาพุด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่าก๊าซที่รั่วเป็นสารประเภทเอซิดก๊าซ หรือ กลุ่มก๊าซที่มีความเป็นกรดสูง ทำให้ผู้ที่รับสารพิษในกลุ่มนี้เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุก๊าซพิษรั่วซ้ำสอง ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 6 ราย โดยจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า หลังเกิดเหตุ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปร่วมตรวจสอบที่มาของก๊าซพิษดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอมาบตาพุด โดยเดินทางไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสำหรับสารพิษที่รั่วออกมานั้น คาดว่าจะเป็นสารพิษประเภทเอซิดก๊าซ หรือ กลุ่มก๊าซที่มีความเป็นกรด ทำให้ผู้ที่รับสารพิษในกลุ่มนี้มีอาการแน่หน้าอก และอาการหายใจไม่ออก โดยก๊าซในกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือพิเศษในการตรวจสอบ ไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจสภาพอากาศเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นสารคนละชนิดกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการติดตั้งเครื่องมือชนิดพิเศษดังกล่าว ในบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากต้องการที่จะพิสูจน์ว่าสารที่รั่วออกมานั้นเป็นสารพิษชนิดใด สามารถที่จะตรวจสอบจากผลการตรวจสุขภาพของผู้ที่ได้รับสารพิษเข้าไป และมารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ ก่อนที่จะจำแนกให้ชัดเจนว่า สารพิษที่ตรวจพบในผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยนั้น มีโรงงานใดใช้อยู่บ้าง พร้อมกับตรวจสอบสภาพแวดล้อมใกล้ที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสภาพต้นไม้ใกล้จุดที่มีรายงานว่ามีกลิ่นสารพิษ หรือ การสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ใกล้เคียง ก็อาจจะสามารถบอกได้ว่า โรงงานใดเป็นต้นตอของการรั่วของสารพิษดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด