คืนแห่งรักพัฒนาบุคลากรแพทย์

42 ล้านเข้ากองทุนสิริกิติ์ฯ

ราตรีการกุศล คืนแห่งรัก จบลงท่ามกลางความประทับใจของคณะผู้จัดงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลง กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ซึ่งร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อก่อตั้ง กองทุน สิริกิติ์บรมราชินีนาถ พัฒนาบุคลากรแพทย์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเงินตั้งต้นกองทุนฯ จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมเสด็จฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อค่ำวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องรอยัลจูบิลีบอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี และการจัดงานในค่ำคืนดังกล่าวสามารถระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา 36 ล้านบาท และคณะแพทย์ศิษย์เก่าจุฬาฯ จำนวน 5 ล้าน มเงินทั้งหมดจำนวน 42 ล้านบาท

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการบรรเลงบทเพลงแห่งความรักของสามพี่น้องครอบครัว ศรีณรงค์ ในนามวงวี ทรีโอ, การแสดงรำชุดนพรัตน์แก้วเก้าประกอบการเดินแฟชั่นโชว์ชุดพยาบาลตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันของสภากาชาดไทย รวมถึงการแสดงเต้นรำชุด ฟอร์เมชั่น บอลรูม แดนซ์ จากแพทย์จุฬาฯ อาทิ พญ.เจรียง จันทรกมล และ ศ.พญ.อลิสา (เวชชาชีวะ) วัชรสินธุ และการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาฯ และคณะแพทย์ตามเสด็จฯ โรงพยาบาลจุฬาฯ

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด คือ ความรัก...รักมั่นนิรันดร การแสดงวิวิธจินตทัศน์ผสมสื่อผ่านจอแอลอีดีขนาดยักษ์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ อานุภาพของความรัก จากู่พระนางในวรรณคดีไทย 6 คู่ ก่อนร้อยเรียงไปสู่ความรักประชาชนของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 พระผู้กำเนิด แพทย์จุฬาฯ และความรักมั่นคงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นับตั้งแต่ราชาภิเษกสมรส เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความรักในประชาชน ของทั้งสองพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระราชหฤทัย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนัก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทยทั้งประเทศ นับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติตราบถึงปัจจุบัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด