จัดหางานพะเยา เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานได้พบกับนายจ้างโดยตรง นายนิพนธ์ ดาวัลย์ รักษาการจัดหางานจังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 2 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ว่า จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 15.00 น. เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะทำงานหรือเปลี่ยนงานได้มีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติของตัวเอง โดยสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำมากขึ้น สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงานในครั้งนี้ จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้เรียบร้อย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาหลักฐานผ่านการคัดเลือกทางทหาร ตลอดจนใบรับรองการผ่านงาน หรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) จึงขอเชิญชวนผู้ว่างงาน ผู้ประสงค์จะหางานทำ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทร.0-5448-2367-8 หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/phayao

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด