ชาวอินโดนีเซียชุมนุมกันหน้าสถานทูตสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้สหรัฐมีบทบาทในการประชุมว่าด้วยโลกร้อนที่เดนม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวอินโดนีเซียราว 150 คน จากองค์การต่าง ๆ ในประเทศได้พากันมาชุมนุมในบริเวณด้านนอกสถานทูตสหรัฐประจำอินโดนีเซียในวันนี้เพื่อขอให้สหรัฐสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาให้ลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกลง นายอาลี อัคบาร์ รองผู้อำนวยการที่ประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียกล่าวว่า การชุมนุมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อขอให้สหรัฐร่วมกับประเทศพัฒนาลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจก เนื่องจากหากสหรัฐไม่ดำเนินการในเรื่องนี้จะทำให้อีกหลายประเทศ ไม่ดำเนินการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด