อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าภาพประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอีสาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าภาพประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคอีสาน นายอนันต์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการอาชีวศึกษา ให้นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้สามารถรองรับตลาดแรงงาน ในการจัดงานครั้งนี้จะมีคณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขัน นักศึกษาจากสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดกว่า 10,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ การประกวดดนตรี การจัดนิทรรศการให้ความรู้ 108 อาชีพและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 จะมีพิธีเปิดการประชุม โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธาน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด