รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนเดาหะตุลคัยร์ ของโรงเรียนดารุลกุรอานิลการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนเดาหะตุลคัยร์ ของโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายอับดุลรอซัค อาลี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน เดาหะตุลคัยร์ ของโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปฏิรูปสังคม ประเทศคูเวต และผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศกาตาร์ ที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเพื่อดำเนินการสร้างอาคารเรียนหลังนี้จนแล้วเสร็จ นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลซอมัต ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดารุลกุรอานิลการีม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารเรียนเดาหะตุลคัยร์ว่า ต้องการให้อาคารหลังนี้เป็นสถานที่ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม และเป็นศูนย์เผยแพร่แนวความคิดเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนทั่วไปดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังต้องการให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของบุคคลตัวอย่างที่มีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศาสนา สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้รักสามัคคี รักในความสงบ ร่วมกันดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย ความสันติสุข และความสมานฉันท์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตรงตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่แท้จริง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!