พสกนิกรไทย พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีชมพู เดินทางมาร่วมลงนามถวายในหลวงที่ศิริราชอย่างต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรไทย พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีชมพู เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพู เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะสงฆ์จากวัดอรุณราชวราราม เขตบางกองใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยพระครูศรีชยาภิวัฒน์ นำคณะสงฆ์จำนวน 83 รูป ที่อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 83 รูป ซึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดอรุณธรรมเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวทิพย์ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป นอกจากนี้ ยังมีคณะนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร โดยส่วนใหญ่แสดงความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนตลอดมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด