ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ จัดประชุมครั้งที่ 26 ณ โรงพยาบาลแพร่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ จัดประชุมครั้งที่ 26 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ศาตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา ชลิตดาพงษ์ ประธานชมรม ออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ ว่า ออร์โธปิดิกส์เป็นสาขาแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งที่เกี่ยวกับ การดูแล รักษากระดูกและข้อ ตลอดจนเส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ไปยังสมาชิกชมรมออร์โธปิดิกส์ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลมหราราช นครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับบุคลากรทางการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ได้แก่แพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในนวัตกรรมใหม่ของวงการออร์โธปิดิกส์ และความก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสใช้สมาชิกชมรมได้พบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด