รัฐบาล เตรียมเผยแพร่พระราชดำรัสในหลวง ในรูปแบบปฏิทินพกพา และสติ๊กเกอร์ติดรถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาล เตรียมเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบปฏิทินพกพา และสติ๊กเกอร์ติดรถ แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมเผยแพร่พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งออกมหาสมาคม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยจะมีการจัดพิมพ์ 2 รูปแบบ คือรูปแบบ ปฏิทินพกพา จำนวน 9,999,999 เล่ม และสติ๊กเกอร์ติดรถ ซึ่งคาดว่าจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จในวันที่ 14 ธันวาคม และจะทำการแจกจ่ายที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม ซึ่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วย ขณะเดียวกันจะมีการแจกจ่ายผ่านศาลากลางในทุกจังหวัด โรงเรียน สถานีขนส่ง พร้อมกับเผยแพร่พระราชดำรัสผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ สื่ออินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ ดาวเทียม รวมถึงเคเบิลทีวี เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนได้สำนึกและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการจัดทำผลงานรัฐบาลในรอบ 1 ปี ฉบับย่อที่นายกรัฐมนตรีจะใช้ในการแถลงในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ โดยจะเน้นเนื้อหาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่รัฐบาลจะต้องชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีการปกป้องสถาบันสูงสุด รวมถึงการใช้กฎหมายที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้สร้างความขัดแย้งแต่นำปัญหาไปสู่สันติวิธี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร หากฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาสมัยหน้า เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องปกติของการตรวจสอบในระบบสภา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด