จุรินทร์ เร่ง สกอ.พิจารณาปรับแก้กฎระเบียบการแต่งกายและร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ นศ.ชาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาปรับแก้กฎระเบียบการแต่งกายและร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาชาย ตามที่เครือข่ายสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยเรียกร้อง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย เรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้ปรับแก้กฎระเบียบการแต่งกายผู้ชายเข้าเรียน และร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรว่า เรื่องระเบียบการแต่งกายของนักศึกษานั้น แต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด ซึ่งก็มีบางแห่งที่บังคับ และบางแห่งก็ไม่บังคับให้แต่งชุดนักศึกษาเข้าเรียน ซึ่งได้มอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปพิจารณาและรายงานผลกลับมาโดยด่วนว่ากรณีที่ร้องเรียนมานั้น สมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือไม่ อย่างไร และมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักพระราชวังหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เรื่องดังกล่าวจะต้องพิจารณาและตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด