ประกันสังคมจันทบุรี เชิญชวนผู้ประกันตนรวมพลทำความดีถวายในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี เชิญชวนผู้ประกันตนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (11 ธ.ค. 52) นายมานพ วีระอาชากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานแถลงต่อสื่อมวลชนถึงโครงการ รวมพลทำความดี ถวายในหลวง โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ประกันตน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดรับบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2552 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด