มศว ระดมสมองพบปะ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ักดัน "ร้านค้ารักษ์โก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาววาณี อรรจสาธิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และประธานกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าขณะนี้โครงการร้านค้ารักษ์โลกซึ่งพยายามดึงประชาคมทุกภาคส่วนในมศวเข้ามาร่วมทำโครงการ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติกลงและหันมาใช้ถุงผ้าใส่ของ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าในโรงเรียนสาธิตมศว ฝ่ายประถมและมัธยม ร้นค้าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ตลอดถึงร้านค้าในตลาดนัดวันพฤหัสบดี เป็นตลาดนัดของทางมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามโครงการร้านค้ารักษ์โลกต้องประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านค้าทุกร้าน ผู้ซื้อ ตลอดถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการภายในมศว นักเรียน นิสิต เพื่อร่วมหาแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดในโครงการร้านค้าักษ์โลก ขึ้นในวันที่ 24 ธ.ค.2552 เวลา 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร "การประชุมเพื่อหาแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคิดโครงการร้านค้ารักษ์โลก จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเพราะในวันนั้นจะเป็นการประชุมเพื่อระดมความเป็นไปได้ ปัญหา และประสบการณ์ที่ผู้ซื้อ ผู้ขายมีประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆ ฟัง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!