สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ( 6th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2010) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด นายไพโรจน์ รัตนภิรมย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 ( 6th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2010) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดสตูล ในรุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชายและประชาชนหญิง เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต และระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลบำรุงทีมรวม 104,000 บาท ซึ่งในการจัดการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดสตูล มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา และนำทักษะการเล่นฟุตบอลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเป็นทีม และเป็นการพัฒนาสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสตูล ที่มีความสนใจส่งทีมฟุตบอลสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรุ่นอายุ ดังนี้ ประเภทเยาวชน รุ่นอายุ 12 ปี เกิด พ.ศ. 2541, ประเภทเยาวชน รุ่นอายุ 14 ปี เกิด พ.ศ. 2539, ประเภทเยาวชน รุ่นอายุ 16 ปี เกิด พ.ศ. 2537, ประเภทเยาวชน รุ่นอายุ 18 ปี เกิด พ.ศ. 2535, ประเภทประชาชนชายและประชาชนหญิง ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการประจำอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2552 โทรศัพท์ 0-7471-1225

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด