''กรณ์''ยันไม่เปลี่ยนแปลงขายหุ้นเอซีแอล

ชี้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้ ระบุข่าวที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ไปฟุ้งซ่านกันเอง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด