อพวช. เตรียมคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ระดับนานชาติรวมประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 10 ประเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อพวช. เตรียมคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ระดับนานชาติรวมประเทศสมาชิกอาเซียนกว่า 10 ประเทศ หวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมเพิ่มทักษาด้านวิทยาศาสตร์ ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า อพวช. ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมค่าย "Thai Science Camp ระดับมัธยศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 13 ธันวาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นกิจกรรมที่นำรูปแบบมาจากประเทศไต้หวัน ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากต่างชาติ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติของไทย พร้อมได้เรียนรู้กิจกรรมฉลาดคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ โดยจะได้พบกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัย วิธีคิด การตั้งโจทย์ การแก้ปัญหาในงานวิจัย ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมระดมสมองแก้โจทย์ด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกการสื่อสารและนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการค่าย Asian Science Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 14 ประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพจัด ในเดือนสิงหาคมปี 2553 สำหรับประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดในปี พ.ศ. 2554

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!