สบท.เตรียมร้องกทช.คุมเข้ม 3จี

สบท.เตรียมร้องกทช.คุมเข้ม 3จี

สบท. เตรียมทำหนังสือร้อง กทช. คุ้มครองผู้บริโภคหลังมีบริการทีโอที 3 จี หวังเห็นชัดเจน 3 เรื่อง พื้นที่ครอบคลุม-โครงสร้างราคา-มือถือรองรับ

น.พ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวว่า สบท. เตรียมทำหนังสือถึง กทช. หลังจากเริ่มมีบริการ 3 จี ของ บมจ.ทีโอที เพื่อให้ตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 3 เรื่องหลัก

ประกอบด้วย 1. ต้องการให้ กทช. สั่งการทีโอที ระบุพื้นที่ซึ่งมีสัญญาณ 3 จีครอบคลุมให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจคลาดเคลื่อนหากไม่สามารถใช้บริการได้ในพื้นที่ ซึ่งไม่มีเสารับ-ส่งสัญญาณ เพราะเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้ข้อมูลครบถ้วน เพื่อการตัดสินด้วยความเข้าใจและยอมรับได้

2. ทีโอที จะต้องส่งโครงสร้างอัตราค่าบริการให้ กทช. ตามเงื่อนไขที่ กทช. ออกเกณฑ์ไว้ และ 3. ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ที่ติดสติ๊กเกอร์โฆษณาหรือโลโก้ ใช้คลื่น 3 จี ได้นั้น ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องที่รองรับคลื่น 3 จี บนความถี่เดิมของผู้ให้บริการรายใด หรือความถี่ 3 จีของทีโอที ป้องกันปัญหาผู้บริโภคซื้อไปแล้วไม่สามารถใช้ติดต่อได้อย่างแท้จริง

ขณะที่ นายวิเชียร นาคสีนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที ผู้รับผิดชอบการตลาด 3 จี กล่าวว่า ทีโอที ได้นำส่งโครงสร้างราคาค่าบริการ 3 จีให้ กทช. เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ได้แจ้งข้อมูลพื้นที่ให้บริการซึ่งสัญญาณให้บริการ 3จีครอบคลุมต่อประชาชนแล้ว ทั้งผ่านใบปลิวโฆษณา (โบร์ชัว) และเว็บไซต์ www.tot3g.net เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อซิมทีโอที 3 จี

ด้านโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 3 จีนั้น ในตลาดมีขายมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ว่าจะคลื่นเดิมหรือคลื่น 3 จี ส่วนลูกค้าที่จะใช้บริการของทีโอที เพียงซื้อซิม 3 จี ก็สามารถติดต่อกับมือถือ 3จี ของผู้ให้บริการรายอื่นได้ และหากต้องการใช้แอพพลิเคชั่น เช่น วิดีโอ คอลล์ ในการสื่อสารกับปลายทาง ก็ต้องเป็นเครื่องที่รองรับแอพพลิเคชั่นนี้ได้ ซึ่งในท้องตลาดมีอยู่หลายระดับราคาตั้งแต่หลัก 3 พันบาทถึงหลักหมื่นบาท

น.พ.ประวิทย์ กล่าวว่า นอกจากเตรียมออกหนังสือถึง กทช. เรื่องบริการ 3 จี แล้ว สบท. ยังได้เก็บข้อมูลข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือระบบซี ดีเอ็มเอ ระหว่างเดือน ต.ค. - พ.ย. 2552 พบว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องโทรข้ามโครงข่ายจากระบซีดีเอ็มเอติดต่อบริการของ รายอื่นยากจำนวน 168 ราย หรือคิดเป็นเกือบ 10% ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยเรื่องโทรข้ามโครงข่ายติดยากนี้เป็นประเด็นร้องเรียนที่มากที่สุดตอนนี้ เพราะเฉลี่ยโทร 20 ครั้งจึงจะโทรติด 1 ครั้ง

ทั้งนี้การแก้ปัญหา เรื่องของการเชื่อมต่อสัญญา ระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ระบบซีดีเอ็มเอกับโครงข่ายระบบอื่น อยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งเรื่องนี้แก้ไขยาก เพราะฮัทช์ ได้ถอนฟ้องเรื่องถูกบริษัทอื่นบล็อกสัญญาณไปแล้วก่อนหน้านี้

ดังนั้น สบท. จึงต้องเตือนผู้บริโภค และให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจใช้โทรศัพท์ระบบใดระบบหนึ่ง เฉพาะระบบซีดีเอ็มเอนี้ ผู้บริโภคก็ควรเปรียบเทียบ ระหว่างโปรโมชั่นค่าบริการโทรศัพท์ที่มีราคาถูกมาก กับปัญหาการโทรข้ามโครงข่ายที่ติดได้ยาก

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด