สปสช.เขต 11 จับมือ 24 อปท.ระนอง ลงนามตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระนอง ลงนามข้อตกลงจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่ วันนี้(8 ธ.ค.52) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง 24 แห่ง ทั้ง อบต.และ เทศบาล ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลง หรือ MOU การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนายก อบต./นายกเทศมนตรี ปลัด อบต./เทศบาล ผู้แทนหน่วยบริการท้องถิ่นจังหวัด ภาคีเครือข่ายต่างๆ และคณะกรรมการกองทุนของแต่ละกองทุนเข้าร่วมพิธีลงนามครั้งนี้กว่า 250 คน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง นโยบายด้านสาธารณสุขกับหลักประกันสุขภาพ โดยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ โดยนายแพทย์ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผอ.สปสช.เขต 11 และ ดร.วัชราภรณ์ สกุลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ สปสช. เขต 11 และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ในประเด็นการบริหารจัดการกองทุนฯปี 2553 ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สปสช.ได้ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) /เทศบาล เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และกำหนดให้ อบต./ เทศบาล มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน บริหารจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยคัดเลือก อบต.หรือเทศบาลที่มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มาก่อน มีการจัดทำแผนและดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งมีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณเพื่อสมทบกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามอัตราที่กำหนด โดยมีคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เป็นผู้บริหารจัดการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!