เทศบาลตำบลลำคลอง จัดเข้าค่ายเยาวชนคนเก่ง ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลลำคลอง จัดเข้าค่ายเยาวชนคนเก่ง ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่วัดอัมพวันม่วงน้อย ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพิธีเปิดการเข้าค่ายอบรมเยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมี นายนิคม ปัญจวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 62 คน จากโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ และ โรงเรียนบ้านนองม่วง ใช้เวลาในการอบรมในระหว่างวันที่ 8 9 ธันวาคม 2552 นายหนูบน อิ่มประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลลำคลอง กล่าวว่า การจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง มารยาทไทย ศาสนพิธีที่นักเรียนควรรู้ คุณธรรมสำหรับเยาวชน พุทธประวัติและความเป็นมา กิจกรรมดื่มน้ำปานะ นันทนาการ การทำวัตรเย็น บริหารจิต นั่งสมาธิ เป็นต้น และคาดว่า เมื่อนักเรียนผ่านการเข้าค่ายอบรมแล้ว จะทำให้เยาวชนในตำบลลำคลองมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ลดปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทะเลาะวิวาทลงได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!