ชาวบ้านในพื้นที่อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรากว่า 100 คน ชุมนุมหน้าก.ทรัพยากรฯ เรียกร้องให้ สผ. ทบทวนการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 100 คน ชุมนุมหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ทบทวนการผ่าน รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด โดยไม่ถามความคิดเห็นประชาชน น.ส.นันทวัน หาญดี ที่ปรึกษาเครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คนเดินทางมายื่นหนังสื่อให้กับ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทบทวนการอนุมัติผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อน 600 เมกะวัตต์ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผ่านมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยน.ส.นันทวัน กล่าวว่า การดำเนินงานจัดทำรายงาน EIA ที่ผ่านมา ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง และไม่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและชุมชุม และไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรค 2 เนื่องจากโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อน 600 เมกะวัตต์ ของบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง อาจส่งผลกระทบที่รุนแรง ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน อย่างกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น จึงอยากให้สำนักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนมติที่ให้ผ่าน EIA และให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้แจงเหตุผลการลงมติการผ่าน EIA ของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว ด้านนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวหลังจากรับหนังสือจากเครือข่ายติดตามผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการ ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และกฎระเบียบ ทุกอย่างต้องใช้เวลา จึงไม่อยากให้ชาวบ้านกำหนดกรอบเวลาในเรื่องดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด