อบต.คอรุม อำเภอพิชัย ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2552 สร้างความสามัคคีใ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.คอรุม อำเภอพิชัย ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2552 สร้างความสามัคคีในพื้นที่ นายผจญ พูลด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 โดยร่วมกับอำเภอพิชัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพิชัยทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2552 เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ปละส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป สำหรับประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อชาย เปตองชาย-หญิง และกีฬาพื้นบ้าน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านกองโค หมู่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด