จี้รัฐส่งเสริมพัฒนาสินค้าท้องถิ่น

นายไพรัช โตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กล่าวถึงสถานการณ์สินค้าหัตถกรรมในพื้นที่ว่า ปัจจุบันพบว่าสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ของพื้นที่ภาคเหนือขาดความแปลกใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตนมองว่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ยังคงมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมอีกมากที่สามารถนำมาดัดแปลงหรือใส่แนวคิดเพื่อให้เกิดกระแสสินค้าในรูปแบบของชาวเชียงใหม่ อาทิ การจัดทำสินค้าแนว ลานนา เทรนด์ เป็นต้น

นายไพรัช กล่าวต่อไปว่า ปัญหาสำคัญที่ไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่สินค้าวัฒนธรรมเหล่านี้ เนื่องจากขาดการศึกษาวิจัยตลาด และไม่ได้การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง หากเราคิดจะดันความเจริญหรือความเป็นท้องถิ่นใหม่ ๆ เข้าสู่ตัวสินค้า สิ่งสำคัญคือต้องรู้ความต้องการของโลก และต้องสามารถสร้างของ ๆ เราเป็นระดับโลกให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐก็เคยมีโครงการดี ๆ หลายโครงการ เช่น การให้เยาวชนได้ศึกษาอาศัยอยู่ร่วมกับศิลปิน แล้วผสมผสานเกิดเป็นแนวคิดผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกมา แต่โครงการดังกล่าวกลับไม่มีความต่อเนื่องซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด