อบจ.ร้อยเอ็ด จัดขับร้องสรภัญญะ ทำนองอีสานร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2552 โดย นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ในมหามงคล สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสานร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคัดคณะสรภัญญะที่เป็นตัวแทนประชาชนในแต่ละอำเภอ จำนวน 20 คณะ มาขับร้องสรภัญญะเป็นสื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพร รวมทั้ง เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป ซึ่งภายในงานแต่ละคณะมีความพร้อม และแต่งตัวอย่างสวยงามในการประกวดขับร้องสรภัญญะ ทำนองอีสานร่วมใจถวายพระพรในครั้งนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด